Странице

Mario Topolšek: "Ćigung metod u brizi o zdravlju čoveka"


odnosno
MEDICINSKI ĆIGUNG
- veština prirodnog načina

zdravog života, preventive i
samoisceljivanja


Ćigung i tajđićuan vežbe
dostupne su svima: starima i
mladima, ženama i muškarcima,
zdravima i bolesnima
Ćigung, veština kultivisanja i harmonije vitalne energije, prekrasna je perla u širokoj paleti kineskih metoda za održavanje dobrog zdravlja, koja od starih vremena pa sve do današnjih dana ima veliku popularnost među ljudima svih profesija i godina starosti.

Ova veština štiti um i telo od bolesti, može da pomogne da se zaustavi i izleči neka bolest, da razne vrste terapija budu delotvornije, donosi dugovečnost, radost i sreću, a to su otkrili i potvrdili kroz hiljadugodišnju praksu mnoge generacije istraživača, lekara, kaluđera i majstora borilačkih veština.

Čovek je samo delić prirode, i celo njegovo fizičko i psihičko biće podložno je uticaju raznih energija, a što je u Kini poznato i poštuje se već nekoliko hiljada godina.


Izreka ŽIVOT JE POKRET ima univerzalno značenje - čovek bi isto kao i priroda morao svoje telo da održava aktivnim kroz kretanje, kako bi sledeći prirodne zakone sačuvao svoje mentalno i fizičko zdravlje. Ljudska koža, sa stotinama energetskih akupunkturnih tačaka, veliki je receptor univerzalne energije. Unutrašnjost ljudskog tela je kao reka sa mnogo malih rečica i potoka, koji predstavljaju puteve krvi i vitalne energije.

Priroda, isto kao i energija univerzuma nalazi se u svom beskonačnom kretanju i promenama. U prirodi kada se protok vode zaustavi, nastaje bara, a čista i bistra voda gubi svoje karakteristike i kvalitet. Isto se to dešava i u ljudskom telu, gde neaktivnost uma i tela dovodi do blokade i slabog kvaliteta u cirkulaciji krvi i vitalne energije, a što može biti uzrok mnogih teških i često neizlečivih bolesti, koje dovode do materijalnih izdataka pojedinca i društva, do problema, tuge i nesreće.

Suprotnost između dana i noći, smenjivanje između svetlosti i tame, toplote i hladnoće, suše i vlage, muškarca i žene, života i smrti, naveli su filosofa Fu Hija da pre mnogo vekova postavi teoriju o jin i jang energijama, čiji beskrajni i večni dualizam obuhvata celu prirodu. Sve što postoji na ovom svetu ima svoj jin i jang aspekt, i u svemu postoji dualizam ove dve sile.

Kada su u ljudskom telu jin i jang energije u harmoniji i ravnoteži, telo je mentalno i fizički zdravo.

Kada dođe do debalansa ovih energija, dolazi do fizičke manifestacije bolesti, a telo kroz simptom pokazuje uzrok problema. U ovome ne postoji nikakva misterija, jednostavno se koristi princip širenja i sakupljanja, ili plus i minus polarizacija kojoj je podložno čitavo telo sve do svojih najmanjih čestica.

Kada se pojavi ekces + pola uglavnom dolazi do akutnih simptoma bolesti.

Kada se pojavi ekces - pola, dolazi do kontrakcije i hladnoća preovladava u telu, a što predstavlja osnovni uzrok svih teških bolesti.

Vežbe ćigunga i taiđićuana bazirane su na savršenom poznavanju prirodnih zakona i energija Neba, Zemlje i Čoveka. Ovim specifičnim vežbama pokreta i disanja moguće je otkloniti bolesne energije iz tela, vratiti ponovo um i telo u harmoniju sa prirodom, što dovodi do pozitivnih promena na fizičkom, energetskom i mentalnom planu svakodnevnog života. Ovim vežbama se postižu odlični rezultati u zaustavljanju i lečenju mnogih bolesti, što ove vežbe čini različitim od mnogi drugih.

Na početku 21 veka, čovek koji bi trebalo da bude savršeno mentalno, energetsko i fizičko biće, živi u destrukciji i patnji sa mnogim nerešivim bolestima i problemima, a što je sve posledica „zaborava“ koji je doveo do neznanja.

Današnji savremeni čovek je postao bezosećajno mehaničko biće koje pravi razlike i podele, nezasito ih umnožavajući putem negativnih misli, reči i postupaka, a što dovodi do zagađenosti vazduha, vode i hrane, osnovnih supstanci koje su važne za pravilan razvoj i zdravlje čoveka. U prirodi su sve pojave uzajamno povezane i u harmoniji, a nije tajna da narušavanje prirodne ravnoteže osuđuje budućnost na propast.

Čovek koji je rob svojih misli i želja, nema čak ni osnovni osećaj da su svakog trenutka života on i njegova porodica potencijalne žrtve života kakvog je sam odabrao da živi.

Prirodno bi bilo da zajednička želja svih ljudi na svetu bude živeti dugo i u dobrom zdravlju, ali… da bi se ta želja ostvarila potrebno je posvetiti malo ljubavi i vremena sebi i svom zdravlju. Bez osećaja i bez dobrog zdravlja, kakvo dobro može čovek pružiti drugim ljudima?!

U današnje vreme prepuno stresa i destrukcije, sa sve više teških i neizlečivih bolesti, u svetu se povećalo intetresovanje za stare, univerzalne veštine „prirodnog puta“ - ći gung i taiđićuan, pa tako mnogi svetski instituti i medicinske ustanove ispituju delotvorni učinak ovih vežbi na ljudsko zdravlje.

Za razliku od mnogih sportskih disciplina, rekreativnih vežbi i mnogih metoda koje koriste samo fizičku snagu mišića, ćigung je veština koja dovodi do savršenog balansa i spoznaje unutrašnje alhemije ljudskog tela. U vežbama ćigunga i tajđićuana, nije potrebna fizička snaga i brizina, pokreti su polagani, prirodni i usmereni na uzrok i vrstu problema. Ove jedinstvene veštine su dostupne svima: starima i mladima, ženama i muškarcima, zdravima i bolesnima. Ćigung se može vežbati u pokretu ili u mestu, sedeći ili ležeći; vežbe se lako nauče, a njihov pozitivan učinak na zdravlje je neprocenjiv.

Ćigung sadrži u svojim vežbama tri važna aspekta koji su potrebni da bi čovek sačuvao ili povratio izgubljeno zdravlje:

I ASPEKT su vežbe uma - visok stepen koncentracije koji se postiže kroz vežbanje ćigunga i tajđićuana ima pozitivan i smirujući učinak na funkcije mozga i relaksaciju celog tela. Dalje, time se omogućava mozgu da se odmori, otkloni i oslobodi celebralni korteks štetnog uticaja koji je uzrokovan stresom ili nekom bolešću. Komunikacija između uma-mozga i tela dovodi do pravilnih funkcija organa, aktivnosti i harmonije u funkcijama leve i desne polovine mozga, a što je dobra preventiva protiv moždanog udara i raznih teških bolesti koje donosi starost.

II ASPEKT su vežbe pravilnog specifičnog disanja koje prate određene tehnike pokreta; one pomažu da se iz tela otklone blokade krvi i vitalne energije, jačaju funkcije i vitalne aktivnosti unutrašnjih organa, čime se ostvaruje pozitivan učinak na čitavo telo. Udisaj i izdisaj spaja čoveka sa univerzalnom energijom, a samo od naše svesnosti zavisi kolika je ta spoznaja. Kada čovek počne svesno da kontroliše i oseća svoje disanje dolazi do povezivanja intelekta i tela, a tada počinje da se razvija sila svesnosti sa kojom je moguće dostići visok nivo u nekom specijalizovanom pravcu ili umetnosti.

III ASPEKT su vežbe tela - jer mišići, zglobovi i tetive, unutrašnji organi, putevi krvi i vitalne energije, cela ljudska koža sa stotinama akupunkturnih tačaka, imaju potrebu za svakodnevnim specifičnim pokretima koji jačaju individualnu vitalnu energiju, dovode do harmonije i ravnoteže u funkcijama i organima tela.

Kada se forma pokreta izvodi mehanički, bez svesnosti svoga tela, a što je najčešća pojava kod većine ljudi, telo tada kroz spoljašnju manifestaciju pokazuje poremećaj i probleme koji postoje unutar tela, a što ukazuje na slab kvalitet krvi i vitalne energije, razne blokade u telu, lošu koordinaciju pokreta, debalans i gubitak ravnoteže u fizičkoj poziciji, mentalno-emocionalne slabosti, nesigurnost koja može da odvede u neku bolest zavisnosti, strah i agresivnost u načinu razmišljanja i postupcima.

Mnogi ljudi koji boluju od hroničnih bolesti imaju i održavaju naviku pasivnog života i totalne neaktivnosti uma i tela, a što je sigurno jedan od uzorka bolesti. Ako se ljudi prepuste bolesti, ako nemaju volju, upornost i verovanje u svoje ozdravljenje, ako žive u istim uslovima koji su uzrok bolesti - bilo koja terapija vrlo teško može da bude uspešna. KAKO ONDA IZLEČITI NEKU BOLEST TOTALNOM NEAKTIVNOŠĆU UMA I TELA?!

U terapiji sa ćigung vežbama, bolestan čovek ulaže lični napor i aktivno učestvuje u svom ozdravljenju. Ovakav pristup pokreće i aktivira sposobnost samog organizma da se leči i regeneriše, a što je jedan od najboljih puteva koji vode ozdravljenju.

U Kini milioni ljudi sa raznim oboljenjima raka, svakodnevno vežbaju. Postoje statistički podaci o mnogima koji su uspeli upornim svakodnevnim vežbanjem da zaustave bolest i produže život, a kod velike većine bolest je potpuno nestala.

Razna istraživanja koja se sprovode širom sveta, pokazuju da ćigung vrlo uspešno može pomoći kod:

  • stresa; brzo otklanja stres i hronični umor, povećava vitalnost i zaštitu tela, razvija kreativne sposobnosti mozga a što omogućava brzo i mudro rešavanje problema. 
  • koristi se kao odlična rekreacija za starije ljude, koja ih može zaštititi od neaktivnosti i bolesti koje donosi starost. 
  • ova veština usporava starenje i otklanja posledice starenja, dovodi do lepote kože i tela, otklanja suvišne kilograme. 
  • u raznim sportskim i rekreativnim aktivnostima ova veština može povećati prirodnim putem psiho-fizičke sposobnosti i potencijal uma i tela. 
  • ove vežbe su odlična zaštita od stresa i umora, a mogu se lako primeniti na svakom mestu - dobre su za poslovne ljude i ljude svih profesija. 

Kod starijih ljudi koji su imali poteškoća u kretanju i održavanju ravnoteže, a koji su imali problema sa arteriosklerozom, senilnosti, osteoporozom, degenerativnom deformacijom zglobova, visokim holesterolom i mnogim drugim zdravstvenim problemima - klinička istraživanja su pokazala da se njihovo stanje posle samo 6 meseci redovnog vežbanja znatno popravilo. Njihov kvalitet krvi i cirkulacija su bili bolji, njihova koncentracija i memorija je bila bolja, a njihov mozak je pokazivao vrlo aktivnu mentalnu aktivnost.


Нема коментара:

Постави коментар